Ügyintézés

Hatósági ügyek

A hatósági osztály feladatkörei alapvetően három nagy területet fednek le a helyi közigazgatás keretei között:

  1. Helyi humánigazgatás (szociális települési támogatások; jegyzői gyámhatósági és gyermekvédelmi feladatok pl. hátrányos helyzet igazolása, szünidei gyermekétkeztetés; anyakönyvi ügyek; hagyatéki ügyek; lakásügyek)
  2. Klasszikus helyi hatósági igazgatás (környezetvédelem, állattartás, ipari és kereskedelmi ügyek, szálláshely ügyintézés; birtokvédelem; hirdetmények kezelése – benne: termőföld adásvétel és haszonbérbe adás; közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások szankcionálása; talált tárgyak ügyintézése)
  3. Ügyviteli feladatkörök (iktatás, érkeztetés, postázás, ügyfélszolgálat)

A hatáskörök között – horizontális tagolást tekintve – van olyan ami önkormányzati hatáskör, ennek fő címzettje vagy a Képviselő-testület, de gyakrabban valamelyik bizottság, illetve a polgármester (pl. települési támogatások, lakásügyek). Vannak azonban államigazgatási hatáskörök is, amelynek címzettje a jegyző (pl. rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,