Ügyintézés

Hatósági ügyek

A hatósági osztály feladatkörei alapvetően három nagy területet fednek le a helyi közigazgatás keretei között:

  1. Helyi humánigazgatás (szociális települési támogatások; jegyzői gyámhatósági és gyermekvédelmi feladatok pl. hátrányos helyzet igazolása, szünidei gyermekétkeztetés; anyakönyvi ügyek; hagyatéki ügyek; lakásügyek)
  2. Klasszikus helyi hatósági igazgatás (környezetvédelem, állattartás, ipari és kereskedelmi ügyek, szálláshely ügyintézés; birtokvédelem; hirdetmények kezelése – benne: termőföld adásvétel és haszonbérbe adás; közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások szankcionálása; talált tárgyak ügyintézése)
  3. Ügyviteli feladatkörök (iktatás, érkeztetés, postázás, ügyfélszolgálat)

A hatáskörök között – horizontális tagolást tekintve – van olyan ami önkormányzati hatáskör, ennek fő címzettje vagy a Képviselő-testület, de gyakrabban valamelyik bizottság, illetve a polgármester (pl. települési támogatások, lakásügyek). Vannak azonban államigazgatási hatáskörök is, amelynek címzettje a jegyző (pl. rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, hagyatéki ügyek, ipari és kereskedelmi ügyek…stb.) A hatáskörök vertikális tagolása során fontos megemlíteni, hogy léteznek olyan hatáskörök, amik ugyan kapcsolódnak pl. környezetvédelemhez, vagy kereskedelmi, esetleg szociális ügyekhez, de az ügyintézés mégsem a Gödi Polgármesteri Hivatalban zajlik, hanem a Járási, vagy Megyei Kormányhivatalban.

Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy hatósági ügy megindításához a törvényi szabályozás alapján írásbelinek minősülő beadvány (kérelem, panasz, bejelentés), szükséges, ami kézzel aláírt papír formájú beadványt, vagy hivatali kapun keresztül benyújtott elektronikus aláírással ellátott dokumentumot jelent. Az egyszerű email-hez, vagy telefonos bejelentésekhez nem kapcsolódnak joghatások. Léteznek olyan ügyek (pl. szociális, fakivágás, rendezvénytartás iránti kérelmek), amelyeknél előre meghatározott formanyomtatvány kitöltése szükséges a megadott adatok feltüntetésével.

Cím: 2130 Göd, Pesti út 81.

Ügyfélfogadás: Hétfő: 13:00-18:00, Szerda: 8:00-12:00 és 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00

Telefon: 27 / 530-064
Fax: 
27 / 345-279

E-mail: varoshaza@god.hu


Szervezeti egység felépítése:

Aljegyző dr. Kármán Gábor karmangabor@god.hu 530-062
Hatósági osztályvezető
Hatósági és szociálpolitikai ügyintéző Csányi Krisztina csanyikrisztina@god.hu 530-044
Hatósági ügyintéző Bíró Veronika biroveronika@god.hu 530-066
Szociálpolitikai ügyintéző Dénes Gáborné denesgaborne@god.hu 530-048
Szociálpolitikai ügyintéző Kertészné Antal Márta kerteszne@god.hu 530-044
Iktató Rakazov Ilona rakazovilona@god.hu 530-051
Iktató-irattáros Váradiné Krizsán Erzsébet varadineerzsebet@god.hu 530-049
Környezetvédelmi ügyintéző Szabó-Miklós Rita szabomiklosrita@god.hu 530-054
Anyakönyvvezető Szegedi Barbara szegedibarbara@god.hu 530-057
Hagyatéki ügyintéző Pokornyné Kis Krisztina pokornyne@god.hu 530-064/231
Lakcím ügyintézés
Birtokvédelem
Fakivágással kapcsolatos ügyek
Kereskedelmi, ipari ügyek
Rendezvénytartási-ügyek
Szálláshely-üzemeltetés
Telepengedélyezési eljárás
Üzletek éjszakai nyitva tartása