Szocális ügyek

Étkezési Támogatás

Étkezési támogatásban az a gyermek részesíthető, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át. Az étkezési támogatás megítéléséről és mértékéről a Szociális Bizottság mérlegelési jogkörben dönt.
A Bizottság elutasítja a kérelmet, ha a kérelmező élet- és jövedelmi viszonyai nem felelnek meg a vonatkozó helyi rendeletben foglalt feltételeknek. Nem részesíthető étkezési támogatásban az a gyermek, aki bármilyen jogcímen jogosult az állami normatív étkezési kedvezményre. A megítélt étkezési támogatás rendszeres összege az oktatási intézmény részére kerül átutalásra utólagos havi bontású elszámolásban.

Az ügyet intéző Osztály/iroda
Hatósági Osztály
Címe
2131 Göd, Pesti út 81.

Ügyfélfogadási időpontok:
Hétfő: 13-18 h
Kedd: szünetel
Szerda: 8-12 h és 13-16 h
Csütörtök: szünetel
Péntek: 8-12 h

Ügyintéző:

Név: Dénes Gáborné
Titulus: Szociálpolitikai ügyintéző
Szervezeti egység: Ügyfélszolgálat
Telefonszám: 06-27/530-064
Fax: 06-27/345-279
E-mail: denesgaborne@god.hu
Fogadóóra:
Leírás:
Cím: 2131 Göd, Pesti u. 81.

Ügyintézési határidő
21 nap

Az ügyintézés díja
Díj- és illetékmentes

Kapcsolódó dokumentumok, formanyomtatványok, kitöltési útmutatók
Kérelem nyomtatvány

Az alkalmazott jogszabályok
• Göd Város Önkormányzatának a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.26.) rendelete
• A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
• Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Az ügyintézéséhez szükséges iratok
Lásd a kérelem nyomtatványon.