Ügyintézés

Szociális ügyek

A lehető legszélesebb körben igyekszünk mindent megtenni azért, hogy a rászorultak helyzetén javítsunk, a jogosultak hozzájussanak támogatásokhoz, segélyekhez. Ennek érdekében segítik a gödi lakosokat a Hatósági Osztály munkatársai.

Az Önkormányzat által biztosított segélyek

Közlekedési támogatás súlyos mozgáskorlátozott személynek

Köztemetés

Temetési segély

Rendszeres gyermekvédelmi támogatások

További szociális ügyek

Étkezési támogatás

Beiskolázási támogatás

Táboroztatási kedvezmény

Tanulmányi támogatás

Térítési díjkedvezmény

Fűtési támogatás

Rendkívüli települési támogatás

Szülési támogatás

Az Önkormányzat szociális intézményei:

Alapszolgáltatási Központ – Család- és gyermekjóléti szolgálat, Idősek klubja, Otthoni segítségnyújtás

Egyéb szociális ügyekkel foglalkozó intézmények, szervezetek

Nyugdíjfolyósító Igazgatóság

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

NEAK (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő)

Magyar Államkincstár

Jogszabályok

A gyermekvédelmi törvény

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló kormányrendelet

Göd önkormányzatának gyermekvédelmi rendelete

A szociális igazgatástról és a szociális ellátásról szóló törvény

Göd önkormányzatának szociális ellátásokról szóló rendelete

Kormányrendelet a súlyos mozgáskorlátozott emberek közlekedési kedvezményeiről

Kormányrendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól

Kormányrendelet az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól

Törvény a hadigondozásról