Szociális ügyek

Közlekedési támogatás súlyos mozgáskorlátozott személynek

  1. Főoldal
  2. /
  3. Városháza
  4. /
  5. Ügyintézés
  6. /
  7. Szociális Ügyek
  8. /
  9. Közlekedési támogatás súlyos mozgáskorlátozott...

Leírás    
Közlekedési támogatás adható a súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési többletköltségeinek részleges támogatására, gépkocsi vásárláshoz, átalakításhoz, kerekes szék vásárlásához. A támogatás alapösszege évi 7 ezer forint, a tanulói és munkaviszonyban álló 62 év alattiak számára ennek három és félszerese. A kérelmet április 30-ig kell benyújtani. Ha a súlyos mozgáskorlátozott személy kiskorúak eltartásáról saját háztartásában gondoskodik, részére az eltartottak számától függetlenül a kiszámított közlekedési támogatás összegén felül még az alapösszeg 0,5-es szorzószámmal számított összegének megfelelő támogatás is jár. Ha egy háztartásban több súlyos mozgáskorlátozott személy is eltartónak minősül, akkor az eltartottak számától függetlenül valamennyien jogosultak a növelés összegére.
Nem jogosult közlekedési támogatásra az a személy, aki fogyatékossági támogatásban részesül.

Döntést hozza: Jegyző

Az ügyet intéző Osztály/iroda
Hatósági Osztály
Címe     2131 Göd, Pesti út 81.

Ügyfélfogadási időpontok:    
Hétfő: 13-18
Kedd: szünetel
Szerda: 8-12 és 13-16
Csütörtök: szünetel
Péntek: 8-12

Ügyintéző    
2131-es irányítószámú lakosok esetében: Farkas Zoltánné (közbiztonsági referens, telefonszáma: 20/522-5546)
2132-es irányítószámú lakosok esetében: Fodor Mónika

Igénylő, kötelezett
Kérelmező

Az ügyintézés kezdeményezhető    
Ügyintézőnél, ügyfélszolgálati irodán kérelem benyújtásával

Ügyintézési határidő    
22 munkanap

Az ügyintézés díja    
Illetékmentes (A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 16. § alapján.)

Az alkalmazott jogszabályok    
A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 164/1995. (XII.27.) Korm. rendelet
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv.

Az ügyintézéséhez szükséges iratok    
– a tárgyévet megelőző év december havi jövedelmét igazoló irat
– 7 pontos orvosi igazolás