Ügyintézés

Köztemetés

Leírás
Amennyiben az elhunytnak nincs vagy nem található hozzátartozója, akkor a halál helye szerint illetékességgel rendelkező polgármester gondoskodik az eltemetésről. Ugyanez vonatkozik arra az esetre, ha a hozzátartozó személy nem gondoskodik az elhunyt eltemetéséről. Az önkormányzat az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi, illetőleg a költségeket hagyatéki teherként a közjegyzőnél bejelenti.

Döntést hozza: Képviselő-testület

Az ügyet intéző Osztály/iroda
Hatósági Osztály
Címe 2131 Göd, Pesti út 81.

Ügyfélfogadási időpontok:
Hétfő: 13-18
Kedd: szünetel
Szerda: 8-12 és 13-16
Csütörtök: szünetel
Péntek: 8-12

Ügyintéző

Név: Dénes Gáborné
Titulus: Szociálpolitikai ügyintéző
Szervezeti egység: Ügyfélszolgálat
Telefonszám: 06-27/530-064
Fax: 06-27/345-279
E-mail: denesgaborne@god.hu
Fogadóóra:
Leírás:
Cím: 2131 Göd, Pesti u. 81.

Igénylő, kötelezett
Kérelmező

Az ügyintézés kezdeményezhető
Ügyintézőnél, ügyfélszolgálati irodán kérelem benyújtásával

Ügyintézési határidő
a halálesetről való tudomásszerzést követő 21 nap

Az ügyintézés díja
Illetékmentes (A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 16. § alapján.)

Az alkalmazott jogszabályok
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 48. §
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv.

Az ügyintézéséhez szükséges iratok
Indokolással ellátott kérelem