Ügyintézés

Tanulmányi támogatás

A Szociális Bizottság egyedi elbírálás alapján saját jogán azon felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló kérelmezőt részesítheti tanulmányi támogatásban, akinek családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át, valamint 2 éve Gödön állandó lakcímmel rendelkezik és Gödön életvitel szerűen tartózkodik.

A kérelem elbírálásáról a Bizottság mérlegelési jogkörben dönt. A támogatás összege egy évre 10.000 Ft-tól 50.000 Ft-ig terjedhet. A támogatást egy évben egyszer lehet igénybe venni.

A Bizottság elutasítja a kérelmet, ha a kérelmező élet- és jövedelmi viszonyai nem felelnek meg a jogosultsági feltételeknek.

Az ügyet intéző Osztály/iroda
Hatósági Osztály

Címe
2131 Göd, Pesti út 81.

Ügyfélfogadási időpontok:
Hétfő: 13-18 h
Kedd: szünetel
Szerda: 8-12 h és 13-16 h
Csütörtök: szünetel
Péntek: 8-12 h

Ügyintéző

Név: Dénes Gáborné
Titulus: Szociálpolitikai ügyintéző
Szervezeti egység: Ügyfélszolgálat
Telefonszám: 06-27/530-064
Fax: 06-27/345-279
E-mail: denesgaborne@god.hu
Fogadóóra:
Leírás:
Cím: 2131 Göd, Pesti u. 81.

Ügyintézési határidő
21 nap

Az ügyintézés díja
Díj- és illetékmentes

Kapcsolódó dokumentumok, formanyomtatványok, kitöltési útmutatók
Kérelem nyomtatvány

Az alkalmazott jogszabályok
• Göd Város Önkormányzatának a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.26.) rendelete
• A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
• A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

Az ügyintézéséhez szükséges iratok
Lásd a kérelem nyomtatványon.