Ügyintézés

Temetési támogatás

Temetési támogatás állapítható meg, annak az eltemettetőnek, akinek háztartásában az egy főre jutó nettó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét, egyedül élők esetében háromszorosát.
A temetési támogatás megállapításához csatolni szükséges a temetési költségeket igazoló számlákat.

A temetési támogatás nyújtható összege az igazolt költségek alapján:
a) 20.000 Ft, amennyiben a temetési költségek az egy főre jutó nettó havi jövedelem háromszorosát nem haladják meg.
b) 30.000 Ft, amennyiben a temetési költségek az egy főre jutó nettó havi jövedelem háromszorosát meghaladják, de négyszeresét nem.
c) 40.000 Ft, amennyiben a temetési költségek az egy főre jutó nettó havi jövedelem négyszeresét meghaladják.
Az elismert temetési költség a helyben szokásos temetési költség, melynek mértékét a temetkezési vállalk