Ügyintézés

Temetési támogatás

Temetési támogatás állapítható meg, annak az eltemettetőnek, akinek háztartásában az egy főre jutó nettó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét, egyedül élők esetében háromszorosát.
A temetési támogatás megállapításához csatolni szükséges a temetési költségeket igazoló számlákat.

A temetési támogatás nyújtható összege az igazolt költségek alapján:
a) 20.000 Ft, amennyiben a temetési költségek az egy főre jutó nettó havi jövedelem háromszorosát nem haladják meg.
b) 30.000 Ft, amennyiben a temetési költségek az egy főre jutó nettó havi jövedelem háromszorosát meghaladják, de négyszeresét nem.
c) 40.000 Ft, amennyiben a temetési költségek az egy főre jutó nettó havi jövedelem négyszeresét meghaladják.
Az elismert temetési költség a helyben szokásos temetési költség, melynek mértékét a temetkezési vállalkozó – egy évre vonatkozóan minden év január hónapjában – a Szociális Bizottság részére megadja.

Az ügyet intéző Osztály/iroda
Hatósági Osztály

Címe
2131 Göd, Pesti út 81.

Ügyfélfogadási időpontok:
Hétfő: 13-18 h
Kedd: szünetel
Szerda: 8-12 h és 13-16 h
Csütörtök: szünetel
Péntek: 8-12 h

Ügyintéző

Név: Dénes Gáborné
Titulus: Szociálpolitikai ügyintéző
Szervezeti egység: Ügyfélszolgálat
Telefonszám: 06-27/530-064
Fax: 06-27/345-279
E-mail: denesgaborne@god.hu
Fogadóóra:
Leírás:
Cím: 2131 Göd, Pesti u. 81.

Ügyintézési határidő
21 nap

Az ügyintézés díja
Díj- és illetékmentes

Kapcsolódó dokumentumok, formanyomtatványok, kitöltési útmutatók
Kérelem nyomtatvány

Az alkalmazott jogszabályok
• Göd Város Önkormányzatának a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II.26.) rendelete
• A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
• A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

Az ügyintézéséhez szükséges iratok
Lásd a kérelem nyomtatványon.