1. Főoldal
  2. /
  3. Archív
  4. /
  5. Ajánlati felhívás – Göd...

I. Ajánlatkérő:

Neve: Göd Város Önkormányzata
Címe: 2131 Göd, Pesti út 81.
Képviselője: Balogh Csaba polgármester
Telefon/fax: 06 27 530 064
E-mail: varoshaza@god.hu
Kapcsolattartó neve: Huszti Benjámin
Telefon/fax: 06-30/656-5128
E-mail: husztibenjamin@god.hu

II. A beszerzés tárgya:
Göd Város Önkormányzata részére polgári védelmi eszközök beszerzése 2 önálló részben.
Ajánlattevők mindkét részre nyújthatnak be önállóan ajánlatot.

1.ajánlati rész (Polgári védelmi eszközök)

Megnevezés/Polgári védelmi eszközök db
Tornaszőnyeg: (méret 200*100*10 cm, anyaga:szivacs 25 kg/m3,tisztitható huzattal) 30
Tábori takaró: (méret 200*150 cm, anyaga textik keverék (Akril, Poliészter, Pamut ) szín: szürke) 60
Megafon Kézi mikrofon: (Teljesítmény:min. 25 W. Tömeg:1,2-2,5 kg között. Pisztolyfogantyú, hordozó heveder, beszéd gomb és hangerőszabályzó) 5
Gázérzékelő kézi: (4 gázos gázdetektor infrás éghetőgáz szenzorral (H2S/CO/O2/LEL) 1 éves kalibrációs ciklus) 1
Kézi adóvevő, ipari kivitel: (engedély nélküli frekvencián használható adóvevő. Akkumlátorral, töltő adatpterrel, övtartóval.Minimum 32 előreprogramozott csatorna kiosztással. Anyaga:műanyag. Zajzár. IP54-es por és vízállóság. Hatótáv ideális körülmények között minimum 4 km.) 6
Tölthető akkumlátoros kézi lámpa: (fényforrás:LED minimum 10W,világítási távolság: minimum 250 m, anyaga:műanyag. Tulajdonságok: vízálló. Tartozékok:töltő adapter) 6
Benzinmotoros áramfejlesztő: (egyfázisú, önindítós. Motor négyűtemű minimum 400 maximum 500 cm3, Elektromos teljesítmény tartós igénybevételnél: minimum 6 kVA.Védettség : IP23 Feszültség szabályozás: AVR) 1
Mobilgarázs: (Nyeregtetős kialakítás, ablak nélkül. Külső méret: 5*6m, teljes magasság maximum 3 méter, 1 db kapu magassága 2 m, szélessége 3 m. További ajtó – 2m x 0,97m Szín:fehér és vagy szürke. Anyaga:lemez. Az összeállításhoz szükséges segédanyagokkal. Betonhoz rögzítéshez alapcsavarokkal.) 1

2.ajánlati rész (Munkavédelmi eszközök)

 

Megnevezés/munkabiztonsági felszerelések db
Védősisak: (Anyaga: ABS arcvédő nélküli változat.Állszíjjal együtt. Szín fehér vagy és sárga Állítható mérettartomány
52-63cm.)
50
Jól láthatósági esőköpeny: (CE minősítés, hosszított min 120 cm hosszú, anyaga műanyag, tulajdonsága fényvisszaverő színe:sárga Méretek: L,XL,2XL,-15-15 db M 5db) 50
Láthatósági mellény:(anyga:poliészterfényvisszaverő mellény, mosható, sárga és vagy narancs színben, Méretek: L,XL,2XL,-15-15 db M 5db) 50
Gumicsizma (szín:zöld, méret 42-43-44 méret 15-15 db 45 méret 5db) 50
Munkavédelmi kesztyű: (CE minősítéssel. Nitril hab bevonat, 3/4-ig mártott kesztyű. Méretek: 9-10-11 méretből 15-15 db, 8-as méretből 5 db) 50

 

A beszerzendő áruk tételes jegyzékét, mennyiségi teljes lebontását és termékspecifikációját a 1.rész Polgári védelmi eszközök xls, illetve 2.rész Munkabiztonsági felszerelések_ xls táblázatok tartalmazzák. A meghatározott műszaki követelmények az egyes termékek tekintetében minimum elvárások. Ajánlattevőnek az ártáblázatokban foglalt valamennyi tételre kell árajánlatot adnia, amennyiben nem ad ajánlatot valamennyi tételre – úgy az ajánlata érvénytelen az adott részben!
Az ártáblázatok „Megnevezés” oszlopában meghatározott minimum elvárásként előírtaktól eltérni nem lehet. A megajánlott terméknek az előírttal egyenértékű vagy jobb műszaki paraméterekkel kell rendelkeznie. Amennyiben Ajánlattevő olyan műszaki paraméterekkel rendelkező terméket ajánl meg, mely nem azonos az ajánlatkérő által előírt műszaki paraméterekkel, úgy ajánlattevő az ajánlata részeként nyújtson be olyan magyar nyelvű műszaki leírást (akár gyártó leírást), melyből a műszaki paramétereknek való megfelelés megállapítható!

Ajánlattevő a feladat elvégzéséhez jogosult alvállalkozókat bevonni, akiknek a munkájáért ő felel.
A vállalási összegnek minden egyéb kapcsolódó költségét magában kell foglalnia.

 

III. A szerződés típusának meghatározása: Adásvételi szerződés

IV. A szerződés időtartama (vagy a teljesítés határideje): mindkét ajánlati rész tekintetében a szerződés aláírását követő 45 naptári nap, de legkésőbb 2023. május 22. Vállalkozó előteljesítésre jogosult.

V. A teljesítés helye: 2131 Göd, Pesti út 81.

VI. Fizetési feltételek:
A kifizetés a teljesítés igazolás tartalmának és a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla ellenében a 2013. évi V. tv. (Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bek.-ben foglaltak szerint, a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül banki átutalással történik igazolt teljesítést követően.

Mindkét rész tekintetében Végszámla:
kibocsátás esedékessége: a szerződés teljesítését követően
Mértéke: a szerződés bruttó értékének 100%-a

Az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér: Késedelmesen teljesít nyertes ajánlattevő, amennyiben a teljesítési határidőt elmulasztja. Késedelmi kötbér mértékére naptári naponta a teljes nettó ajánlati ár 1%-a, de legfeljebb a teljes nettó ajánlati ár 20 %-a. A késedelem esetére kikötött kötbér szempontjából minden késedelemmel érintett és megkezdett nap egész napnak számít.

Amennyiben a késedelmesen eltelt napok ellenértéke eléri a teljes nettó ajánlati ár 20 %-át és Ajánlattevő ezt követően sem tesz eleget kötelezettségének, úgy Ajánlatkérő jogosult elállni a szerződéstől, vagy felmondhatja azt.

Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a jelen szerződés teljesítése a nyertes ajánlattevőnek felróható okból hiúsul meg, úgy meghiúsulási kötbér jogcímén köteles a teljes nettó ajánlati ár 20 %-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbérre jogosult.

Jótállás időtartama: A teljesítéstől számítva hónapokban megadva; a kötelezően előírt 12 hónapot meghaladóan; minimum 0 hónap – maximum 12 hónap)

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény 6:186. § (1) bekezdése alapján a kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. Mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény 6:187. § (1) bekezdése alapján a teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. A késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítési kötelezettség alól.

VII. Alkalmassági követelmények
(Műszaki, illetve szakmai alkalmasság, a megkövetelt igazolási mód)

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldése napjától visszafelé számított 36 hónapos időszakban szerződésszerűen teljesített:

1.ajánlati rész (polgári védelmi eszközök) tekintetében
legalább egy vagy több, a beszerzés tárgya szerinti polgári védelmi eszköz (vagy azzal egyenértékű) eszközök értékesítése és/vagy szállítására vonatkozó referenciával, melynek értéke összességében legalább bruttó 2 millió forint.

2.ajánlati rész (munkavédelmi eszközök) tekintetében
legalább egy vagy több, a beszerzés tárgya szerinti munkavédelmi eszköz (vagy azzal egyenértékű) eszközök értékesítése és/vagy szállítására vonatkozó referenciával, melynek értéke összességében legalább bruttó 1 millió forint.

Ajánlatkérő nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság).

VIII. Ajánlatok értékelésének szempontja:
MINDKÉT AJÁNLATI RÉSZ TEKINTETÉBEN
az Összességében legjobb ár-érték arányú ajánlat
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
1. Összesített bruttó ajánlati ár: HUF, Súlyszám: 90
2. Fenntarthatósági, ökológiai, klímavédelmi szempontok érvényesülése (környezetvédelmi vállalások száma min 0 db – max 5 db), Súlyszám: 10
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10
A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot:
Az 1. részszempont esetén alkalmazott fordított arányosítás képlete:
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Ajánlatkérő – az értékelés módszerével összhangban – előnyben részesíti azt az ajánlatot, amely alacsonyabb mértékű megajánlást tartalmaz.

Ajánlatkérő az ártáblázatok összesen bruttó ajánlati árat értékeli.

A 2. részszempont esetén alkalmazott pontkiosztás módszere:
Fenti értékelési szempont alátámasztására Ajánlattevőnek részletesen be kell mutatnia a vállalt szempontokat (amennyiben valamely környezetvédelmi vállalás nem kerül részletesen bemutatásra, kifejtésre – azon vállalás db számát Ajánlatkérő nem veszi figyelembe).
0 db szempont vállalás: 0 pontot kap az Ajánlattevő
1 szempont vállalás: 2 pontot kap az Ajánlattevő
2 szempont vállalás: 4 pontot kap az Ajánlattevő
3 szempont vállalás: 6 pontot kap az Ajánlattevő
4 szempont vállalás: 8 pontot kap az Ajánlattevő
5 vagy annál több szempont vállalás, megajánlás esetén: 10 pontot az Ajánlattevő.

A fenti módszer alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal kerülnek megszorzásra.

Ajánlatkérő az ajánlatoknak az értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeit az eljárást megindító felhívásban meghatározott ponthatárok között értékeli az általa meghatározott módszerrel, majd az egyes tartalmi elemelkre adott értékelési pontszámot megszorozza a súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat a legkedvezőbb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb. Azonos pontszám esetén az alacsonyabb ellenszolgálatást tartalmazó ajánlat kerül elfogadásra.

IX. Az ajánlatok benyújtását követő hiánypótlási lehetőség meghatározása, vagy annak kizárása:
Ajánlatkérő hiánypótlás lehetőségét biztosítja.

X. Ajánlattételi határidő:
2023. február 21. 11.00 óra

XI. Az ajánlatok benyújtásának helye:
Az ajánlatokat érvényesen benyújtani az ajánlattételi határidőt megelőzően papíralapon, zárt borítékban (2023. február 21. napjáig 9:00 és 11:00. között ügyfélfogadási időben) személyesen a Gödi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (2131 Göd, Pesti út 81.), vagy postai úton lehet (Gödi Polgármesteri Hivatal 2131 Göd, Pesti út 81.) megküldésével lehet.

XII. Az ajánlatok felbontásának helye, időpontja, a bontáson részvételre jogosultak megnevezése:1
2131 Göd, Pesti út 81. szám alatt a Gödi Polgármesteri Hivatal dísztermében 2023. február 21. napján 11:00 órakor. Részvételre jogosultak a beszerzési eljárás lebonyolításával megbízott személy(ek) vagy szervezet.

XIII. Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni vagy ajánlatkérő az ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el: az ajánlatban nem lehet tárgyalni

XIV. A szerződéskötés tervezett időpontja: Eredményhirdetést követő 7 munkanapon belül

XV. Többváltozatú ajánlat tétele megengedett-e? nem

XVI. Rész ajánlattétel megengedett-e: Igen

XVII. Az ajánlattétel ajánlati biztosíték adásához kötött? Nem

XVIII. A dokumentáció rendelkezésének módja: Elektronikus úton

XIX. Az ajánlatok összehasonlításának tartalmi és formai követelményei:
Az ajánlatokat érvényesen benyújtani az ajánlattételi határidőt megelőzően papíralapon, zárt borítékban (2023. február 21. napjáig, ügyfélfogadási időben) személyesen, vagy postai úton lehet a 2131 Göd, Pesti út 81. Gödi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, zárt borítékban történő megküldésével lehet. A borítékon kérjük feltüntetni „Ajánlat „Göd Város Önkormányzata részére polgári védelmi eszközök beszerzése 2 önálló részben” Ajánlattételi határidő előtt TILOS FELBONTANI!” AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐT KÉRJÜK FELTÜNTETNI!
A pályázathoz csatolandó egyes nyilatkozatokat a pályázónak a kiíráshoz mellékelt formanyomtatvány alapján, aláírással, bélyegzővel ellátva kell benyújtania. Az ajánlatokat magyar nyelven lehet benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró nem veszi figyelembe.

XX. Egyéb információk
Ajánlatkérő fenntartja a jogot az eljárás indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.
Az ajánlati kötöttség minimális időtartama vagy határideje: 30 nap
Jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdésekben Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a beszerzési eljárásokról szóló 29/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendeletében, valamint Göd Város Önkormányzata beszerzési Szabályzatában foglalt rendelkezések az irányadóak.

XXI. Érvénytelen az ajánlat:
– az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be,
– az a felhívásban foglalt formai és tartalmi követelményeknek nem felel meg,
– az ajánlattevő, illetőleg alvállalkozója nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek,
– az ajánlattevő a kizáró okok hatálya alatt áll,
– az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek,
– az Ajánlattevő ajánlatában meghatározott ellenszolgáltatás mértéke eléri a Kbtv. szerinti közbeszerzési értékhatárt,
– egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek,
Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként
a) a megrendelő, az ajánlatkérő, az ajánlati felhívást közzétevő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet,
b) az a szervezet, amelynek
ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját,
bb) tulajdonosát,
bc) a ba)-bb) pont szerinti személy közös háztartásban elő hozzátartozóját
a megrendelő, az ajánlatkérő, az ajánlati felhívást közzétevő az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevonta, ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, akivel szemben az alábbi kizáró okok fennállnak:
– végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
– tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
– gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5.§-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
– beszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;
– egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország, vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
– korábbi – három évnél nem régebben lezárult – beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig,
– Ajánlatkérő fenntartja a jogot az eljárás indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.

XXII. Tárgyi munkával kapcsolatban beszerezhető további információk beszerzésének helye, címe:
Ajánlati felhívás I. pontjában rögzített kapcsolattartási címen.

XXIII. Az ajánlattételi felhívás megküldésének/közzétételének napja: 2023.02.13.

XXIV. Rendelkezés pénzügyi fedezetről: A pénzügyi forrás a becsült érték alapján rendelkezésre áll.

Dátum: Göd, 2023. február 13.

……………………………………
Balogh Csaba polgármester

A becsült érték alapján, a beszerzéshez szükséges forrás rendelkezésre áll.

…………………………………….
pénzügyi ellenjegyzés

Mellékletek:
– Ajánlattételi nyilatkozat (kötelezően csatolandó)
– Összeférhetetlenségi nyilatkozat (kötelezően csatolandó)
– Referencia nyilatkozat (kötelezően csatolandó)
– Aláírási címpéldány/Aláírásminta (kötelezően csatolandó)
– Alkalmasságot igazoló dokumentumok (kötelezően csatolandó)
– 1.rész Polgári védelmi eszközök xls
– 2.rész Munkabiztonsági felszerelések_ xls