Hírességek

Németh László

Életéről, írói munkásságáról és – hál’ isten! – gödi kötődéseiről is könyvtárnyi irodalom áll a rendelkezésünkre. Most ezekből szemezgetünk röviden.
1901. április 18-án született Nagybányán, a családja 1905-ben költözik Budapestre. Édesapja megbecsült tanárember volt. Németh László 1920-ban magyar–francia szakra iratkozik a bölcsészkarra, de 1921 tavaszán már orvostanhallgató. 1925 decemberében megnyeri a Nyugat novellapályázatát. Házasságot köt Démusz Ellával. Fogorvosként, majd iskolaorvosként praktizál.

1926-tól a Protestáns Szemle, a Nyugat, a Társadalomtudomány és az Erdélyi Helikon munkatársa. Főleg irodalomkritikákat ír. 1930-ban megkapja a Baumgarten-díjat. 1932-ben szakít Babitscsal és a Nyugattal, s 1932 őszétől 1937 elejéig összesen 17 füzetben jelenteti meg az egymaga írta folyóiratát, a Tanút. 1934-ben részt vesz a Válasz című folyóirat megalapításában és szerkesztésében, számos írást közöl a lapban. M