Önkormányzat

Előterjesztések

1) Az önkormányzati lakások, valamint helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 23/2018. (VII. 4.) rendelet módosítása
2) 2022. évi igazgatási szünet Gödi Polgármesteri Hivatalban történő elrendelésére vonatkozó javaslat
3) A polgármester előző évben igénybe vett szabadsága mértékének megállapítása és 2022. évi szabadságtervének jóváhagyása, valamint 2022. január 1-től járó illetményének és költségtérítésének megállapítása / Kiegészítés
4) Javaslat a társadalmi megbízatású alpolgármesterek tiszteletdíjának és költségtérítésének 2022. január 1-től történő megemelésére / Kiegészítés
5) A Gödi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata / Kiegészítés
6) A Gödi Szerb Önkormányzattal kötött közigazgatási szerződés felülvizsgálata
7) Képviselői és tanácsnoki tevékenységről szóló beszámolók / Kiegészítés
8) 2022. évi zöldhulladék-elszállítás koncepciójának elfogadása
9) Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. felhatalmazása egyedi támogatási kérelem benyújtására Pest Megye Önkormányzata felé, komposztálótelep és/vagy hulladékudvar létesítése céljából
10) Javaslat a Képviselő-testület 617/2021. (XII. 16.) önkormányzati határozatának módosítására
11) A Göd belterület, 3255/2 hrsz. alatti ingatlan (Kalandpark részterület) bérbeadására vonatkozó pályázati eljárás lezárása
12) A Nemeskéri út menti fásítás koncepciója (zárt ülés)
13) Javaslat a Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. „v. a.” végelszámolójának felmondása következtében szükséges döntés meghozatalára (zárt ülés)

1) Egyebek
2) Egyebek
3) Egyebek