Önkormányzat

Dátum szerint

1) Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság nem önkormányzati képviselő tagjának eskütétele

2) Óvodai munkatervek a 2021/2022-es nevelési évre

3) A Gödi Kincsem Óvoda beszámolója a 2020/2021-es nevelési évről

4) Javaslat az EuroVelo 6 kerékpáros útvonal gödi szakaszának forgalomtechnikai megújításának tervezése tárgyú forgalomtechnikai terv elfogadására

5) Javaslat a Képviselő-testület 2021. évi munkatervének módosítására

6) Javaslat Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2021. (VIII. 24.) önkormányzati rendelet módosítására

7) Göd Város Önkormányzata 2021. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolója

8) Göd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III. 1.) önkormányzati rendelet I. félévi módosítása

9) Helyi adók mértékének módosítására vonatkozó javaslatok

10) A beszerzési eljárásokról szóló 29/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet módosítása

11) Egyes önkormányzati tulajdonú helyiségek hasznosítására vonatkozó javaslat

12) Javaslat a Göd belterület 525 hrsz. alatt felvett ingatlanon álló Széchenyi Csárda hasznosítására

13) Javaslat a Gödi Szivárvány Bölcsőde kerítésének felújításával kapcsolatban

14) Javaslat a Településellátó Szervezet gazdasági igazgatóhelyettesének határozott idejű megbízásának meghosszabbítására

15) Az 501/2021. (VIII. 31.) Ök. határozat kiegészítése

16) Gyermekorvosi körzetek módosítása

17) A Gödön működő általános iskolák felvételi körzethatárainak véleményezése

18) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2022. évi pályázati fordulójához való csatlakozás

19) Wigner Jenő Önkormányzati Középiskolai ösztöndíjpályázat

20) Lenkey János tiszteletére emlékkő-elhelyezés 5637/2 hrsz. alatt – településképi bejelentés

21) Javaslat a „Jávorka utcai átfolyás megszüntetése és akadálymentesítési munkálatok” tárgyú beszerzési eljárás lezárása

22) Javaslat közterületi térfigyelő kamerarendszer bekötési pontjain kábeles szolgáltatásra vonatkozó előfizetői szerződés jóváhagyására

23) Javaslat az „Útépítési tervek elkészítése Gödön” tárgyú beszerzési eljárás lezárására és felhatalmazás szerződéskötésre

24) Javaslat az Alsógödi Csónakház helyén átmeneti hajótároló könnyűszerkezetes raktárcsarnok telepítésére

25) Javaslat az alsógödi vasútállomás gyalogos felüljáró elbontásával kapcsolatban

26) Javaslat Nevelek városrész útjainak terveztetésére

27) Döntés a Sződi utcának a Kálmán utca és a Vasút utca közé eső szakaszának szilárd burkolattal történő ellátására