Önkormányzat

Dátum szerint

1) Fogorvosi praxis tulajdonjogának átruházása
2) A 2132 Göd, Jósika u. 14. szám alatti ingatlan (vendéglátó egység) bérbeadásáról szóló önkormányzati határozatokkal szembeni törvényességi felhívás
3) Javaslat a Településellátó Szervezet 2022. I. félévi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadására
4) A Településellátó Szervezet beruházási feladatokon és kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítási kérelme
5) Javaslat a Gödi Termálstrand téli nyitvatartási idejének módosítására
6) Tájékoztató az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről
7) Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének I. félévi módosítása
8) Beszámoló az önkormányzati rendészeti szerv 2022. I. féléves munkájáról
9) Javaslat a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetési határidejének módosítására
10) Gyermekvédelmi rendelet térítési díjainak felülvizsgálata
11) Javaslat Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2021. (VIII. 24.) önkormányzati rendelet módosítására
12) Javaslat a Gödi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
13) Tájékoztatás a 2021. évben elvégzett belső ellenőrzésekkel kapcsolatos beszámolók vonatkozásában
14) 2023. évi költségvetés kötelező és önként vállalt elemeinek meghatározása
15) A Dunakanyar Építő Korlátolt Felelősségű Társaság telki szolgalmi jog alapítása iránti kérelme
16) Göd város területén elektromos rollerek üzemeltetésére vonatkozó kérelem
17) A Mészáros és Mészáros Zrt. deponálásra alkalmas terület iránti kérelme
18) 206/A hrsz.-ú ingatlan tetőtere egy részére vonatkozó bérleti szerződés módosítására
19) Döntés művészeti alkotás felajánlásának elfogadásáról
20) Javaslat a Nemzeti Funkcionális Fitneszversenyzési Sportági Szövetség támogatására
21) Járdaépítés a Bodza utca és a Határ utca között
22) Javaslat a Göd 05/14 hrsz.-ú kivett út, árok megnevezésű ingatlan értékesítésével összefüggő elővásárlási jog gyakorlására
23) Javaslat a Gödi Sportegyesületnek nyújtott támogatás 2022. I. félévi elszámolásáról szóló beszámoló elfogadására
24) Javaslat polgári védelmi eszközbeszerzések tárgyú beszerzési eljárások lezárására (zárt ülés)
25) A Gödi Körkép főszerkesztői munkakörére kiírt pályázati felhívásra érkezett pályázatok elbírálása (zárt ülés)
26) Adásvételi kérelem a Göd 38 hrsz.-ú természetben Göd, József Attila utca 1. szám alatti ingatlanra (zárt ülés)
27) Javaslat a 2021. évi praxistámogatások elszámolásának és a 2022. évi szerződés tervezetének elfogadására (zárt ülés)