Önkormányzat

Dátum szerint

1) A Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság 2023. évi munkatervének meghatározására vonatkozó javaslat
2) A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2023. évi nem kötelezően ellátandó feladatokra vonatkozó szerződései
3) Önkormányzati intézmények kötelező bérváltozásával kapcsolatos döntés 2023.01.01-i hatállyal
4) Forrás biztosítása a Településellátó Szervezet részére új ágaprító gép beszerzéséhez
5) Javaslat a Duna-part Nyaralóházak szolgáltatásai kapcsán alkalmazandó 2023. évi díjtételek jóváhagyására
6) Iskolai védőnői körzet bővítése
7) A Gödi Szerb Önkormányzattal kötött közigazgatási szerződés felülvizsgálata
8) A polgármester előző évben igénybe vett és 2023. évi szabadsága mértékének, valamint 2023. január 1. napjától járó idegennyelv-tudási pótlékának megállapítása
9) Önkormányzati ingatlan székhelyként történő bejegyzése iránti kérelem a Boldogságcseppek Alapítvány részéről
10) Javaslat a nyertes TOP_PLUSZ pályázatokhoz szükséges reziliencia vizsgálatok tárgyú beszerzési eljárások lezárására
11) Javaslat a nyertes TOP_PLUSZ pályázatokhoz szükséges nyilvánosság biztosítása tárgyú beszerzési eljárások lezárására
12) Javaslat a Kálmán utcai zárt csapadékvíz-elvezető csatorna átkötésével kapcsolatban
13) Javaslat gázenergia tanácsadói szerződés módosítására
14) Javaslat mérnöki (utas) szakértői feladatok tárgyú megbízási szerződés módosítására
15) Javaslat a „KEHOP-3.1.1-17-2018-00001 és KEHOP-3.1.2-17-2018-00002 pályázatok szemléletformálási projektek grafikai elemeinek tervezése” tárgyú beszerzési eljárás lezárására
16) Javaslat a „Göd belterület kátyúzási feladatok ellátása keretszerződés alapján” tárgyú beszerzési eljárás lezárására
17) Pályázati tájékoztató és a TOP_PLUSZ pályázatok megvalósításával kapcsolatos döntési javaslatok
18) Tájékoztatás felszín alatti akkreditált vízmintavétel és akkreditált analitikai vizsgálatok eredményéről
19) Javaslat a „Göd város területén történő biológiai szúnyoggyérítésre való átállás” tárgyú beszerzési eljárás forráskeretének megállapítására
20) Önkormányzati lakások hasznosítása
21) Göd 16/2 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan (Okmányiroda) hasznosítása
22) Tájékoztatás a Göd város területén elektromos rollerek üzemeltetésére vonatkozó kérelemről
23) Javaslat a Gödi Körkép városi közéleti magazin kiadása, valamint a Duna-part Nyaralóházak működtetése feladatainak Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. részére történő átadására, valamint ezen feladatokra forrás betervezésére a 2023-as önkormányzati költségvetésben (zárt ülés)
24) A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőinek szerződésmódosítása 2023. január 1. napi hatállyal (zárt ülés)
25) A 0211 hrsz.-ú területre vonatkozóan településrendezési szerződés és környezeti hatásvizsgálat elfogadása a tervezett napelempark-létesítéssel összefüggésben (zárt ülés)
26) Javaslat közbeszerzési eljárások lezárására (zárt ülés)
27) Javaslat a „Göd, Duna-part Nyaralóházak engedélyezési tervek elkészítése, engedélyeztetése és kiviteli terv elkészítése beszerzés” tárgyú EKR-es beszerzési eljárás lezárására (zárt ülés)
28) Javaslat a „Kiserdei beruházás I. ütem (erdőművelési munkálatok)” tárgyú EKR-es beszerzési eljárás lezárására (zárt ülés)
29) Javaslat a „Sződi és Áldás utca zöldfelület rendezése” tárgyú EKR-es beszerzési eljárás lezárására (zárt ülés)
30) Javaslat a „Göd közigazgatási területén utak karbantartása” tárgyú EKR-es beszerzési eljárás lezárására (zárt ülés)

Egyebek

I. Tájékoztató az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről (2022. december 31.), az adóbevételek alakulásáról és a 2023. évi várható adóbevételekről