Önkormányzat

Dátum szerint

1) A szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása
2) A civil szerveződések támogatásáról szóló helyi rendelet módosítása
3) Faápolási szerződés módosítása
4) Biológiai szúnyoggyérítésre való átállás megkezdése
5) Tájékoztató a Göd belterület 1829/9 helyrajzi számú (2131 Göd, Rómaiak útja) beépítetlen terület hasznosításáról
6) Javaslat a Göd belterület 6321/1/A/4 helyrajzi számú lakás (2132 Göd, Kádár utca 13/A) hasznosítására
7) Javaslat „Göd Város Önkormányzata részére belső ellenőrzési feladatok és belső ellenőrzési vezetői tevékenységek elvégzésére” tárgyú beszerzési eljárás megindítására
8) Javaslat a „Gödi Polgármesteri Hivatal érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata (ÉV), erősáramú berendezések felülvizsgálata (EBV), villámvédelmi szabványossági felülvizsgálata (VV) vizsgálatok megállapításainak megfelelő kivitelezési munkáira” tárgyú beszerzési eljárás lezárására
9) Javaslat a 24 tantermes új iskolához kapcsolódó beszerzési eljárásra történő felhatalmazásra
10) Javaslat az Önkormányzat 2021. évi Közbeszerzési Tervének módosítására
11) Javaslat a „Göd Nevelek városrész útfejlesztés – Pacsirta utca, Füzike utca, Nádirigó utca keleti része, 06/4, 07/1-5 helyrajzi számú területeken útépítés engedélyes-kiviteli tervek készítése, csapadékvíz-elvezetés tervezése” tárgyú beszerzési eljárás lezárására
12) Javaslat forgalomszabályozásokra
13) Javaslat a Dunakanyar Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület Göd 2021. évi támogatásának felhasználására
14) Pályázati tájékoztató és pályázati stratégiai javaslatok
15) Javaslat Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. évi munkatervének elfogadására
16) Göd Város Önkormányzata és a CIB Bank Zrt. között hatályban lévő bankszámlaszerződés meghosszabbítása
17) Folyószámlahitel-szerződés hosszabbítása
18) Javaslat a „Göd Város Önkormányzata részére nyomtató eszközök bérlete és teljes körű üzemeltetése” tárgyú beszerzési eljárás lezárására és felhatalmazás szerződéskötésre (zárt ülés)
19) Javaslat a „Göd Város Önkormányzatának informatikai (Sharepoint) fejlesztése” tárgyú beszerzési eljárás lezárására (zárt ülés)
20) Nemeskéri út menti védőfásítás előkészítése
21) A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos ügyek, zöldhulladékbegyűjtési szerződés módosítása, tagi kölcsön visszafizetési határideje meghosszabbításának jóváhagyása
22) Javaslat a Göd Fejlődéséért Közalapítvány részére 2019. évben nyújtott támogatás felhasználásának elfogadására
23) Javaslat a 2131 Göd, Összekötő út 3. szám alatti Egészségház közüzemi díjainak rendezésére
24) Átláthatóságfejlesztés implementációs terve
25) „A Göd belterület 3255/2 hrsz. alatti ingatlan (Kalandpark részterület) bérbeadása” tárgyú pályázati eljárás lezárása
26) Javaslat pályázati tanácsadó kiválasztására (zárt ülés)
27) Javaslat a „Villamos energia beszerzése Gödön 2022-2023” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárására és felhatalmazás szerződéskötésre (zárt ülés)
28) Javaslat a „Csíz utca csapadékvíz-elvezetés építési munkái” tárgyú közbeszerzési eljárás alapján megkezdett kivitelezés pótfedezetének biztosítására (zárt ülés)
29) A Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. „v. a.” végelszámolójának felmondása (zárt ülés)
30) Tájékoztató a Göd belterület 6322/6 hrsz.-ú (Cordys Palace Kft. melletti önkormányzati) ingatlanra vonatkozó értékbecslésről (zárt ülés)