Ügyintézés

Fűtési támogatás

Fűtési támogatás állapítható meg annak a kérelmezőnek, akinek téli időszakban az általa lakott lakás fűtésével kapcsolatos költségei – különösen közüzemi számlák fizetése, tűzifa beszerzése – jelentős nehézséget, vagy anyagi megterhelést okoz.

Nem jogosult fűtési támogatásra azon kérelmező, akinek a háztartásában az egy főre jutó nettó havi jövedelem meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetében 200%-át.

Fűtési támogatásként nyújtható összeg
a) 20.000 Ft, amennyiben kérelmező háztartásában az egy főre jutó nettó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegét.
b) 15.000 Ft, amennyiben kérelmező háztartásában az egy főre jutó nettó havi jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj legkisebb összegét, de annak 150%-át nem.
c) 10.000 Ft, amennyiben kérelmező háztartásában az egy főre jutó nettó havi jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át.
Fűtési támogatás egy háztartásban egy éven belül egy alkalommal igényelhető.
Különös méltánylást érdemlő esetben, amennyiben az egyedül élő kérelmező havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250%-át, a Szociális Bizottság a támogatás összegét 10.000 Ft – 50.000 Ft között állapíthatja meg.

Az ügyet intéző Osztály/iroda
Hatósági Osztály

Címe
2131 Göd, Pesti út 81.

Ügyfélfogadási időpontok:
Hétfő: 13-18 h
Kedd: szünetel
Szerda: 8-12 h és 13-16 h
Csütörtök: szünetel
Péntek: 8-12 h

Ügyintéző

Név: Szegedi Barbara
Titulus: Anyakönyvvezető
Szervezeti egység: Anyakönyvi Iroda
Telefonszám: 06-27/530-057
Fax: 069-27/345-279
E-mail: szegedibarbara@god.hu
Fogadóóra:
Leírás:
Cím: 2131 Göd, Pesti u. 81.

Ügyintézési határidő
21 nap

Az ügyintézés díja
Díj- és illetékmentes

Kapcsolódó dokumentumok, formanyomtatványok, kitöltési útmutatók
Kérelem nyomtatvány

Az alkalmazott jogszabályok
• Göd Város Önkormányzatának a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II.26.) rendelete
• A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
• A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

Az ügyintézéséhez szükséges iratok
Lásd a kérelem nyomtatványon