Ügyintézés

Fűtési támogatás

Fűtési támogatás állapítható meg annak a kérelmezőnek, akinek téli időszakban az általa lakott lakás fűtésével kapcsolatos költségei – különösen közüzemi számlák fizetése, tűzifa beszerzése – jelentős nehézséget, vagy anyagi megterhelést okoz.

Nem jogosult fűtési támogatásra azon kérelmező, akinek a háztartásában az egy főre jutó nettó havi jövedelem meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetében 200%-át.

Fűtési támogatásként nyújtható összeg
a) 20.000 Ft, amennyiben kérelmező háztartásában az egy főre jutó nettó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegét.
b) 15.000 Ft, amennyiben kérelmező háztartásában az egy főre jutó nettó havi jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj legkisebb összegét, de annak 150%-át nem.
c) 10.000 Ft, amennyiben kérelmező háztartásában az egy főre jutó nettó havi jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 1