Ügyintézés

Rendkívüli települési támogatás

  1. Főoldal
  2. /
  3. Városháza
  4. /
  5. Ügyintézés
  6. /
  7. Szociális Ügyek
  8. /
  9. Rendkívüli települési támogatás
Rendkívüli települési támogatás (továbbiakban: rendkívüli támogatás) állapítható meg azon kérelmezőnek, aki létfenntartást veszélyeztető élethelyzetbe került, valamint alkalmanként jelentkező többletkiadás, vagy más hasonló rendkívüli ok miatt önmagáról és családjáról más módon gondoskodni nem tud. Ilyen többletkiadás különösen: hirtelen jelentkező káresemény, magas összegű közüzemi számlák, gyermek születése, három vagy több gyermek a családban.
Az egy évben adható rendkívüli támogatás maximális összege – különös méltánylást érdemlő eset kivételével – nem haladhatja meg a 100.000 Ft-ot háztartásonként.

A kérelmet a Szociális Bizottság egyedi elbírálás alapján vizsgálja és határoz benne.
Amennyiben kérelmező rendkívüli élethelyzetben lévő rászoruló és a támogatás kifizetésének időtartama olyan késedelemmel járna, amely a kérelmező életét, testi épségét veszélyezteti, az Szt. 7.§ valamint a Ket. 22.§ (3) bekezdése alapján a Bizottság elnöke a támogatás kifizetéséről – ideiglenes intézkedés keretében krízistámogatásként– gondoskodik.

Az ideiglenes intézkedésről a Bizottság elnöke a Bizottság soron következő ülésén haladéktalanul beszámol.
Nem jogosult rendkívüli támogatásra azon kérelmező, akinek háztartásában az egy főre jutó nettó havi jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedül élők, illetve egyedül állók esetében a 250%-át.
Rendkívüli támogatás egy háztartás részére egy évben legfeljebb három alkalommal adható.

Az ügyet intéző Osztály/iroda
Hatósági Osztály

Címe
2131 Göd, Pesti út 81.

Ügyfélfogadási időpontok:
Hétfő: 13-18 h
Kedd: szünetel
Szerda: 8-12 h és 13-16 h
Csütörtök: szünetel
Péntek: 8-12 h

Ügyintéző

Név: Dénes Gáborné (2132-es irányítószámú lakcímmel rendelkező kérelmezők esetén)
Titulus: Szociálpolitikai ügyintéző
Szervezeti egység: Ügyfélszolgálat
Telefonszám: 06-27/530-064
Fax: 06-27/345-279
E-mail: denesgaborne@god.hu
Fogadóóra:
Leírás:
Cím: 2131 Göd, Pesti u. 81.
Név: Kertészné Antal Márta (2131-es irányítószámú lakcímmel rendelkező kérelmezők esetén)
Titulus: Szociálpolitikai ügyintéző
Szervezeti egység: Hatósági Osztály
Telefonszám: 06-27/530-066
Fax: 06-27/345-279
E-mail: kerteszne@god.hu
Fogadóóra:
Leírás:
Cím: 2131 Göd, Pesti u. 81.

Ügyintézési határidő
21 nap

Az ügyintézés díja
Díj- és illetékmentes

Kapcsolódó dokumentumok, formanyomtatványok, kitöltési útmutatók
Kérelem nyomtatvány

Az alkalmazott jogszabályok
• Göd Város Önkormányzatának a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II.26.) rendelete
• A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
• A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

Az ügyintézéséhez szükséges iratok
Lásd a kérelem nyomtatványon