Ügyintézés

Szülési támogatás

Szülési támogatásban részesíthető azon újszülött gyermeket nevelő család, amelyben a szülő a gyermek születését követően a foglalkoztatási jogviszonyból kiesik.
A Szociális Bizottság kérelem alapján szülési támogatásban részesíti azon újszülött gyermeket nevelő 2 éve Gödön állandó lakcímmel rendelkező és Gödön életvitel szerűen tartózkodó családot, amely családban az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 150%-át és a szülő igazolja a gyermek születését megelőző időszakra foglalkoztatási jogviszonyát, valamint a gyermek születésének dátumát.
A szülési támogatás összege újszülött gyermekenként 30.000 Ft.

A támogatás iránti kérelem benyújtásának határideje a gyermek születésétől számított 60 nap. A határidő elmulasztása jogvesztő.
A Bizottság elutasítja a kérelmet, ha a kérelmező élet- és jövedelemi viszonyai nem felelnek meg a