Ügyintézés

Szülési támogatás

Szülési támogatásban részesíthető azon újszülött gyermeket nevelő család, amelyben a szülő a gyermek születését követően a foglalkoztatási jogviszonyból kiesik.
A Szociális Bizottság kérelem alapján szülési támogatásban részesíti azon újszülött gyermeket nevelő 2 éve Gödön állandó lakcímmel rendelkező és Gödön életvitel szerűen tartózkodó családot, amely családban az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 150%-át és a szülő igazolja a gyermek születését megelőző időszakra foglalkoztatási jogviszonyát, valamint a gyermek születésének dátumát.
A szülési támogatás összege újszülött gyermekenként 30.000 Ft.

A támogatás iránti kérelem benyújtásának határideje a gyermek születésétől számított 60 nap. A határidő elmulasztása jogvesztő.
A Bizottság elutasítja a kérelmet, ha a kérelmező élet- és jövedelemi viszonyai nem felelnek meg a vonatkozó helyi rendeletben foglaltaknak.
Szülési támogatás egy gyermekre csak egyszer igényelhető.

Az ügyet intéző Osztály/iroda
Hatósági Osztály

Címe
2131 Göd, Pesti út 81.

Ügyfélfogadási időpontok:
Hétfő: 13-18 h
Kedd: szünetel
Szerda: 8-12 h és 13-16 h
Csütörtök: szünetel
Péntek: 8-12 h

Ügyintéző

Név: Dénes Gáborné
Titulus: Szociálpolitikai ügyintéző
Szervezeti egység: Ügyfélszolgálat
Telefonszám: 06-27/530-064
Fax: 06-27/345-279
E-mail: denesgaborne@god.hu
Fogadóóra:
Leírás:
Cím: 2131 Göd, Pesti u. 81.

Ügyintézési határidő
21 nap

Az ügyintézés díja
Díj- és illetékmentes

Kapcsolódó dokumentumok, formanyomtatványok, kitöltési útmutatók
Kérelem nyomtatvány

Az alkalmazott jogszabályok
• Göd Város Önkormányzatának a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.26.) rendelete
• A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
• A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

Az ügyintézéséhez szükséges iratok
Lásd a kérelem nyomtatványon.