Önkormányzat

Dátum szerint

1) A szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása
2) A civil szerveződések támogatásáról szóló helyi rendelet módosítása
3) Faápolási szerződés módosítása
4) Zöldfelületek kezelése és fejlesztése 2022
5) Biológiai szúnyoggyérítésre való átállás megkezdése
6) 2022. évi ünnepségek tervezete
7) Tájékoztató a Göd belterület 1829/9 helyrajzi számú (2131 Göd, Rómaiak útja) beépítetlen terület hasznosításáról
8) Javaslat a Göd belterület 6321/1/A/4 helyrajzi számú lakás (2132 Göd, Kádár utca 13/A) hasznosítására
9) Javaslat „Göd Város Önkormányzata részére belső ellenőrzési feladatok és belső ellenőrzési vezetői tevékenységek elvégzésére” tárgyú beszerzési eljárás megindítására
10) Javaslat a „Gödi Polgármesteri Hivatal érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata (ÉV), erősáramú berendezések felülvizsgálata (EBV), villámvédelmi szabványossági felülvizsgálata (VV) vizsgálatok megállapításainak megfelelő kivitelezési munkáira” tárgyú beszerzési eljárás lezárására
11) Tájékoztató a 24 tantermes új iskola Jóváhagyási Tervéről
12) Javaslat a 24 tantermes új iskolához kapcsolódó beszerzési eljárásra történő felhatalmazásra
13) Javaslat az Önkormányzat 2021. évi Közbeszerzési Tervének módosítására
14) Javaslat a „Göd Nevelek városrész útfejlesztés – Pacsirta utca, Füzike utca, Nádirigó utca keleti része, 06/4, 07/1-5 helyrajzi számú területeken útépítés engedélyes-kiviteli tervek készítése, csapadékvíz-elvezetés tervezése” tárgyú beszerzési eljárás lezárására
15) Javaslat forgalomszabályozásokra
16) Javaslat a Dunakanyar Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület Göd 2021. évi támogatásának felhasználására
17) Pályázati tájékoztató és pályázati stratégiai javaslatok
18) Javaslat Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. évi munkatervének elfogadására
19) Göd Város Önkormányzata és a CIB Bank Zrt. között hatályban lévő bankszámlaszerződés meghosszabbítása
20) Folyószámlahitel-szerződés hosszabbítása
21) Javaslat a „Göd Város Önkormányzata részére nyomtató eszközök bérlete és teljes körű üzemeltetése” tárgyú beszerzési eljárás lezárására és felhatalmazás szerződéskötésre (zárt ülés)
22) Javaslat a „Göd Város Önkormányzatának informatikai (Sharepoint) fejlesztése” tárgyú beszerzési eljárás lezárására (zárt ülés)
23) Nemeskéri út menti védőfásítás előkészítése
24) A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos ügyek, zöldhulladékbegyűjtési szerződés módosítása, tagi kölcsön visszafizetési határideje meghosszabbításának jóváhagyása
25) Javaslat a Göd Fejlődéséért Közalapítvány részére 2019. évben nyújtott támogatás felhasználásának elfogadására
26) Javaslat a 2131 Göd, Összekötő út 3. szám alatti Egészségház közüzemi díjainak rendezésére
27) Átláthatóságfejlesztés implementációs terve  Melléklet
28) „A Göd belterület 3255/2 hrsz. alatti ingatlan (Kalandpark részterület) bérbeadása” tárgyú pályázati eljárás lezárása
29) Javaslat az Év Pedagógusa Díj, Művészetoktatásért, Kultúráért és Nevelésért Díj, Göd Város Alkotó – és Előadóművész Díj adományozására (zárt ülés)
30) Javaslat pályázati tanácsadó kiválasztására (zárt ülés)
31) Javaslat a „Villamos energia beszerzése Gödön 2022-2023” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárására és felhatalmazás szerződéskötésre (zárt ülés)
32) Javaslat a „Csíz utca csapadékvíz-elvezetés építési munkái” tárgyú közbeszerzési eljárás alapján megkezdett kivitelezés pótfedezetének biztosítására (zárt ülés)
33) Jelen Vagyok Tehetséggondozó Egyesület „Göd” város címerének használatára vonatkozó kérelme (zárt ülés)
34) Döntés a Településellátó Szervezet gazdasági igazgatóhelyettese lemondásának elfogadásáról, valamint a pozícióra kiírt pályázat eredménytelenségéről és új pályázat kiírásáról (zárt ülés)
35) A Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. „v. a.” végelszámolójának felmondása (zárt ülés)
36) Tájékoztató a Göd belterület 6322/6 hrsz.-ú (Cordys Palace Kft. melletti önkormányzati) ingatlanra vonatkozó értékbecslésről (zárt ülés)