Önkormányzat

Dátum szerint

1) Az önkormányzati lakások, valamint helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 23/2018. (VII. 4.) rendelet módosítása
2) 2022. évi igazgatási szünet Gödi Polgármesteri Hivatalban történő elrendelésére vonatkozó javaslat
3) A Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság 2022. évi munkatervének meghatározására vonatkozó javaslat
4) A polgármester előző évben igénybe vett szabadsága mértékének megállapítása és 2022. évi szabadságtervének jóváhagyása, valamint 2022. január 1-től járó illetményének és költségtérítésének megállapítása
5) Javaslat a társadalmi megbízatású alpolgármesterek tiszteletdíjának és költségtérítésének 2022. január 1-től történő megemelésére
6) A Gödi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata / Kiegészítés
7) A Gödi Szerb Önkormányzattal kötött közigazgatási szerződés felülvizsgálata
8) 2022. évi zöldhulladék-elszállítás koncepciójának elfogadása
9) Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. felhatalmazása egyedi támogatási kérelem benyújtására Pest Megye Önkormányzata felé, komposztálótelep és/vagy hulladékudvar létesítése céljából
10) Javaslat a Képviselő-testület 617/2021. (XII. 16.) önkormányzati határozatának módosítására
11) A Göd belterület 3255/2 hrsz. alatti ingatlan (Kalandpark részterület) bérbeadására vonatkozó pályázati eljárás lezárása
12) Előzetes tájékoztatás a helyi adóbevételek alakulásáról 2021. évben
13) A Nemeskéri út menti fásítás koncepciója (zárt ülés)
14) Javaslat a Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. „v. a.” végelszámolójának felmondása következtében szükséges döntés meghozatalára (zárt ülés)
15) Javaslat „Göd Város Önkormányzatának informatikai (Sharepoint) fejlesztése” tárgyú beszerzési eljárás lezárására (zárt ülés)