Önkormányzat

Dátum szerint

1) Javaslat „Göd Város Helyi Építési Szabályzatának (HÉSZ) szöveges módosítása” tárgyú beszerzési eljárás lezárására és felhatalmazás szerződéskötésre
2) A közterületi térfigyelő rendszerről szóló helyi rendelet módosítása
3) Helyi adók mértékének módosítására vonatkozó javaslatok
4) Javaslat Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2021. (VIII. 24.) önkormányzati rendelet módosítására
5) 2022. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv jóváhagyása
6) Beszámoló a Pest Megyei Kormányhivatal által kezdeményezett közigazgatási perről
7) A Göd 3867/2 hrsz.-ú ingatlan értékesítésével kapcsolatos pályázat elbírálása
8) Támogatás biztosítása a Violin Alapítványnak a Gaude Kórus jubileumi koncertjéhez
9) Göd Város Önkormányzata számlavezető pénzintézetének kiválasztása 2022. évtől
10) Javaslat költségvetési előirányzat átcsoportosítására
11) Nevelek – csapadékvíz-elvezetés forráscsere
12) Kálmán utca forgalomlassító küszöb forráskiegészítés
13) Fenntartási Alap feltöltéséhez szükséges forrás biztosítása – Kincsem Udvarház
14) Javaslat a Képviselő-testület 430/2021. (VII. 20.) önkormányzati határozatának módosítására
15) A Településellátó Szervezet – előirányzatmódosítás engedélyezése
16) Beszámoló a Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. „v. a.” végelszámolásáról
17) A nem képviselő bizottsági tagok vagyonnyilatkozatának nyilvántartásba vétele
18) Nemeskéri út menti védőfásítás előkészítése (zárt ülés)