Önkormányzat

Dátum szerint

1) Javaslat a Képviselő-testület 2021. évi munkatervének módosítására
2) Óvodai munkatervek a 2021/2022-es nevelési évre
3) A Gödi Kincsem Óvoda beszámolója a 2020/2021-es nevelési évről
4) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2022. évi pályázati fordulójához való csatlakozás
5) „Wigner Jenő” Önkormányzati Középiskolai ösztöndíjpályázat 2021/2022
6) Döntés a Sződi utcának a Kálmán utca és a Vasút utca közé eső szakaszának szilárd burkolattal történő ellátására
7) Lenkey János tiszteletére emlékkő elhelyezés 5637/2 hrsz. alatt – településképi bejelentés
8) Javaslat az alsógödi vasútállomás gyalogos felüljáró elbontásával kapcsolatban
9) Javaslat az EUROVELO 6 kerékpáros útvonal gödi szakaszának forgalomtechnikai megújításának tervezése tárgyú forgalomtechnikai terv elfogadására
10) Javaslat az Alsógödi Csónakház helyén átmeneti hajótároló könnyűszerkezetes raktárcsarnok telepítésére
11) Javaslat a Gödi Szivárvány Bölcsőde kerítés felújításával kapcsolatban
12) Javaslat az „Útépítési tervek elkészítése Gödön” tárgyú beszerzési eljárás lezárására és felhatalmazás a szerződéskötésre
13) Javaslat a Nevelek városrész útjainak terveztetésére
14) Javaslat a „Jávorka utcai átfolyás megszüntetése és akadálymentesítési munkálatok” tárgyú beszerzési eljárás lezárása
15) Javaslat a TOP_PLUSZ-2.1.1-21 – önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázatra felkészülés
16) Egyes önkormányzati tulajdonú helyiségek hasznosítására vonatkozó javaslat
17) Javaslat a Göd belterület 525 hrsz. alatt felvett ingatlanon álló Széchenyi Csárda hasznosítására
18) Javaslat a „Göd, Bozóky Gyula tér Dny-i térnegyed kivitelezés” tárgyú EKR-es beszerzési eljárás lezárására (zárt ülés)
19) Javaslat a „Göd közvilágítás fejlesztés kivitelezés” tárgyú EKR-es beszerzési eljárás lezárására (zárt ülés)
20) Javaslat tervezési szerződés módosítására (zárt ülés)