Önkormányzat

Előterjesztések

1) Javaslat a Vác Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
2) 2021. évi zárszámadásról szóló rendelet elfogadása
3) Tájékoztatás a 2021. évben elvégzett belső ellenőrzésekkel kapcsolatos intézkedési tervek vonatkozásában
4) A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolójának elfogadása
5) Javaslat a Göd Városi Könyvtár feladatainak, működési követelményeinek, gyűjtőköri szabályzatának, munkaterveinek és működésről szóló beszámolóinak jóváhagyására
6) Helyi rendeletek hatályon kívül helyezése
7) Óvodai csoportlétszám túllépése
8) A Samsung SDI bővítése miatt szükséges póterdő-telepítés pénzügyi elszámolása
9) Javaslat az alapellátásban dolgozó orvosok praxistámogatásának felülvizsgálatára
10) Javaslat a „Gödi homokozók homokcseréje” tárgyú beszerzési eljárás lezárására
11) Javaslat szikkasztóárok ráccsal történő lefedésére az Őszapó utcában
12) A Dunakanyar Építő Korlátolt Felelősségű Társaság telki szolgalmi jog alapítása iránti kérelme
13) A Göd 20 hrsz.-ú ingatlan átruházási szándéka iránti kérelem
14) Tulajdonosi hozzájárulás a Balázsovits János Sportcsarnok lámpáinak korszerűsítéséhez
15) Döntés perbelépésről a Pest Megyei Kormányhivatal PE-06/KTF/29568-35/2021. számú határozata ellen indított perben
16) Kerékpár szerelőpont létesítésére tulajdonosi hozzájárulás kérése
17) „A Göd belterület 3255/2 hrsz. (2132 Göd, Jósika u. 14.) alatti ingatlan (vendéglátó egység Büfé üzemeltetés) bérbeadása” lezárása (zárt ülés)
18) A Göd 8754 hrsz.-ú ingatlanon megvalósuló „Göd, Nevelek Pacsi Park közösségi kert és ház tervezése, a rossz állapotú épületek elkerítése, a kert parkosítása, játszótér és pentanque-pálya megvalósításához tulajdonosi hozzájárulás kérése
19) Ismételt tárgyalás kezdeményezése az alpolgármesterrel szemben folytatott összeférhetetlenségi eljárás lezárása tárgyában (zárt ülés)
20) Menedékesek lakhatási ügye Göd Város Önkormányzata szociális bérlakásaiban (zárt ülés)
21) Tájékoztatás szabálytalansági eljárás lezárásáról a KEHOP-1.2.1-18-2018- 00152 azonosítószámú, „Klímastratégia kidolgozása és klímatudatossági szemléletformáló programok megvalósítása Gödön” című projekt tekintetében (zárt ülés)
22) A Göd belterület 8830, 8831, illetve a 8832 hrsz. szerinti ingatlanok tulajdonosainak kérelme, túlkerítés megszüntetése érdekében (zárt ülés)
23) Tájékoztatás a „Göd Város Önkormányzata részére belső ellenőrzési feladatok és belső ellenőrzési vezetői tevékenység elvégzésére” tárgyú feladatok ellátásával kapcsolatban (zárt ülés)
24) Tájékoztatás a Göd, Rákóczi Ferenc u. 144. sz. ingatlan csapadékvíz-elvezetése ügyében (zárt ülés)
25) A „Gödi Gyermekekért Díj” és a „Gödi Polgárok Egészségéért Díj” adományozása (zárt ülés)
26) Javaslat Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének megalkotására

Egyebek

01