Önkormányzat

Előterjesztések

1) Önkormányzati bérlakások bérleti díjainak felülvizsgálata
2) Helyi partnerségi rendelet hatályon kívül helyezése
3) A közterületek használatáról szóló helyi rendelet módosítása
4) Göd város területén elektromos rollerek üzemeltetésére vonatkozó kérelem
5) A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. II. félévre vonatkozó szerződései
6) Döntés művészeti alkotás felajánlás elfogadásáról
7) Önkormányzati lakások hasznosítása
8) Tulajdonosi hozzájárulás a Huzella Tornacsarnok sportpadlójának korszerűsítéséhez
9) GSE Kajak-Kenu Szakosztály kérelme a Széchenyi Csárda bérlése csónakok tárolása céljából
10) Javaslat az Önkormányzat 2022. évi Közbeszerzési tervének módosítására
11) Folyószámlahitel-szerződés hosszabbítása
12) Göd Város Önkormányzata és a CIB Bank Zrt. között hatályban lévő bankszámlaszerződés meghosszabbítása
13) Javaslat Göd város energiagazdálkodásával kapcsolatban szükséges intézkedésekre
14) Gödi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság „v. a.” ügyében hozott 149/2022. (VII. 18.)
15) Helyi adók mértékének felülvizsgálata
16) Bevételi előirányzatok módosítása
17) Tájékoztatás a 610/2021. (XII. 16.) Ök. határozatban megjelölt belső ellenőrzési téma vonatkozásában
18) Tájékoztató a 2022. évben tervezett, de meg nem valósuló, vagy egyedi támogatási forrásból megvalósuló beruházásokról
19) Javaslat egyes beruházási célú, de képviselői keretből és dologi sorról kötelezettséget vállalt feladatok képviselő-testületi utólagos jóváhagyására
20) Javaslat forgalomrendezésre és tájékoztatás forgalmi rend felülvizsgálatáról
21) Javaslat a „Gödi intézmények faápolási és fakivágási munkáinak elvégzése” tárgyú beszerzési eljárás lezárására
22) HÉSZ szöveges módosítás előzetes ismertetése (zárt ülés)
23) Javaslat a „Villamosenergia beszerzése Gödön” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására (zárt ülés)
24) Javaslat a „Göd, Bozóky Gyula tér környezet- és térrendezése”, a „Göd, Duna úti járda felújítása” és a „Göd, Nemeskéri-Kiss Miklós út járdaépítése (I. ütem) és csapadékvíz-elvezetésének építése (II. ütem)” tárgyú közbeszerzési eljárások megindítására (zárt ülés)
25) Tájékoztatás a Penta Kft. keretmegállapodás megszüntetés kérelme ügyében (zárt ülés)
26) A Gödi Körkép főszerkesztői feladatkörének ellátására érkezett pályázatok elbírálása (zárt ülés)
27) Javaslattétel Pest Megye Önkormányzata által alapított kitüntető sportdíjakra (zárt ülés)

Egyebek – 1.