Önkormányzat

Előterjesztések

1) Tájékoztatás a polgármester, valamint a nem képviselő bizottsági tagok vagyonnyilatkozatainak nyilvántartásával kapcsolatos döntésekről
2) Örökségvédelmi Hatástanulmány elfogadása
3) Integrált Településfejlesztési Stratégia elfogadása
4) Településképi rendelet módosítási eljárás megindítása
5) A Penta Kft. kezdeményezésére a neveleki csatornázással összefüggő szennyvízátemelő elhelyezéséhez készített telepítési tanulmányterv elfogadása és településrendezésiterv- módosítás megindítása
6) Javaslat az Országgyűlés 5/2023. (III. 31.) békepárti határozatának támogatására
7) A Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. vagyoni hozzájárulásának kiegészítése: Pótbefizetés a saját tőke javára
8) Göd 70-es vasútvonal P+R, B+R fejlesztések tervezés
9) Éves beruházási keretprogram jóváhagyása
10) Közterület-használati kérelem módosító határozat elleni fellebbezés elbírálása (zárt ülés)
11) Fellebbezés sövény magasságának meghatározása ügyében (zárt ülés)