Önkormányzat

Dátum szerint

1) Javaslat Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének megalkotására
2) A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló rendelet módosítása
3) Döntés a 2023. évre, valamint 2024. január hónapra vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről, valamint a 254/2022. (X. 27.) önkormányzati határozattal bevezetett eltérő munka- és ügyfélfogadási rend hatályon kívül helyezéséről
4) A „golfpálya” önkormányzati területe forgalomképességének korlátozása (kizárása)
5) A Településellátó Szervezet alaptevékenységeiről szóló 2022. évi beszámolója
6) Piacüzemeltetés megbízási díjának változása 2023. 01.01-től
7) Vételi ajánlat a Göd belterület 1829/5-7 hrsz.-ú (2131 Göd, Rómaiak útja) és a Göd 783/5 hrsz.-ú (2131 Göd, Rómaiak útja) ingatlanokra
8) Göd, 025/6 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó eladási ajánlat
9) Javaslat a 2023. évi Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása tárgyú pályázaton történő indulásra
10) Elvi tulajdonosi hozzájárulás kérelem új úszómedence építéséhez
11) A Göd 525 hrsz.-ú Széchenyi Csárda épületének hasznosítására vonatkozó ajánlat
12) Javaslat játszótér helyszínére II. forduló
13) Javaslat beszerzési eljárások lefolytatására vonatkozó megbízási szerződés jóváhagyása (zárt ülés)
14) Javaslat közbeszerzési eljárások megindítására (Alagút u. és Béke út járda felújítása) (zárt ülés)
15) Javaslat közbeszerzési eljárások lezárására (Duna út és Nemeskéri járda) (zárt ülés)
16) Javaslat a Szt. István utcában megépített kapubehajtóval kapcsolatban (zárt ülés)