Önkormányzat

Előterjesztések

1) Javaslat Göd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési rendeletének megalkotására
2) Göd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosítása / Kiegészítés
3) Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2021. (VIII. 24.) önkormányzati rendelet módosítására / Kiegészítés
4) Javaslat az önkormányzati vagyon hasznosításának, használatának és forgalmának rendjéről szóló 18/1999. (VI. 22.) önkormányzati rendelet módosítására
5) Dunakeszi Kistérség Társulásának 2022. évi költségvetése
6) Beszámoló a Dunakeszi Kistérség Társulása 2021. évi tevékenységéről
7) Tájékoztatás a képviselők és a polgármester vagyonnyilatkozatának nyilvántartásba vételéről
8) A 0211 hrsz.-ú területre vonatkozóan a területrendezési hatósági eljárás, valamint a településrendezési eszközök felülvizsgálatának feltételeit bemutató telepítési tanulmányterv elfogadása, a tervezett napelempark létesítéssel összefüggésben.
9) A 6322/2 hrsz.-ú, Cordys Palace Kft. tulajdonát képező területre vonatkozóan a településrendezési eszközök felülvizsgálatának feltételeit bemutató telepítési tanulmányterv (’A’ beépítési változat) elfogadása és településrendezési szerződéskötés előkészítése, a tervezett idősotthon fejlesztéssel összefüggésben
10) Súlyos allergiás reakció kezelését szolgáló injekciók beszerzése a gödi nevelési és oktatási intézményekbe
11) Beszámoló az Önkormányzati Rendészeti Szerv 2021. évi munkájáról
12) Iskolai védőnői körzet kialakítása
13) A Gödi Kastély Óvoda intézményvezetésére vonatkozó pályázati felhívás
14) 2022. évi zöldhulladék-elszállítás rendjének elfogadása
15) Javaslat a 2022. évi közbeszerzési terv elfogadására
16) Pályázati tájékoztató és pályázati döntési javaslatok
17) Javaslat a Kincsem Udvarház fűtési rendszerének kiépítésére és terveztetésére
18) A Göd településen működő szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztására vonatkozó javaslat
19) Javaslat elővásárlási jogról történő lemondásra, a Göd belterület 118/1 hrsz és 118/1/A hrsz alatti ingatlanokra vonatkozóan
20) Ügyvéd titoktartási kötelezettség alóli felmentése
21) A Búzaszem Alapítvány tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme a „Búzaszem Iskola tornaterem és étkező épület” építési munkáinak megkezdéséhez
22) A Göd belterület 2690/8 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlannal kapcsolatban felmerült tulajdonosi igények (zárt ülés)
23) Döntés a Településellátó Szervezet gazdasági igazgatóhelyettesi pozícióra kiírt pályázat eredménytelenségéről és új pályázat kiírásáról (zárt ülés)
24) Tájékoztatás a képviselők és a polgármester köztartozásmentességére vonatkozó vizsgálat eredményéről (zárt ülés)
25) Beszámoló az Önkormányzat peres ügyeiről (zárt ülés)
26) Javaslat a „Kaszálási feladatok ellátása 2022-2024” tárgyú közbeszerzési eljárás indítására (zárt ülés)
27) A Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság 30/2022. (I. 25.) határozatával szemben benyújtott fellebbezés elbírálása (zárt ülés)
28) A 2132 Göd, Rózsa u. 33. fsz. 2. ajtó alatti szolgálati lakás megvásárlása iránti kérelem (zárt ülés)
29) Javaslat az átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
30) A Krízis Alapról szóló helyi rendelet módosítása
31) Segítségnyújtás testvértelepülésünk, Makkosjánosi lakóinak
32) A Váci Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme
33) Vendéglátó egység üzemeltetése a Nyaralóházak területén
34) A Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. „v.a.” törvényességi felügyeleti eljárása
35) Döntés a Göd délkeleti gazdasági övezet kialakításával kapcsolatos peres eljárások lezárásáról (zárt ülés)