Önkormányzat

Előterjesztések

1) Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének tervezete
2) Az átmeneti gazdálkodásról szóló helyi rendelet megalkotása
3) Javaslat a beszerzési eljárásokról szóló 29/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet módosítására, valamint szavazófülkék beszerzéséhez és választással összefüggő egyéb kiadásokhoz szükséges fedezet biztosítására
4) Javaslat Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2021. (VIII. 24.) önkormányzati rendelet módosítására
5) A városnév használatáról szóló helyi rendelet módosítása
6) Az önkormányzati lakások, valamint helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló helyi rendelet módosítása
7) Javaslat “Göd, közvilágítási hálózat felmérésének aktualizálása 2023” tárgyú beszerzési eljárás lezárására
8) Javaslat a “Göd Város Önkormányzata részére közúti jelzőtáblák és tartozékaik beszerzése 2023” tárgyú beszerzési eljárás lezárására
9) Javaslat a „Göd Város Önkormányzata részére polgári védelmi eszközök beszerzése 2 önálló részben” tárgyú beszerzési eljárás lezárására
10) A Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. feladatellátásával kapcsolatos döntések
11) Pest Vármegye Önkormányzatának vételi ajánlata gödi önkormányzati tulajdonú ingatlanokra vonatkozóan
12) Javaslat a “Göd város területén történő biológiai szúnyoggyérítés megvalósításához” tárgyú beszerzési eljárás lezárására
13) Pest Vármegye Önkormányzatához benyújtandó egyedi támogatási kérelmek tartalmára
14) Javaslat a Samsung SDI Magyarország Zrt. által támogatott játszótér helyszínének kijelölésére
15) A gödi József Attila Művelődési Ház intézményvezetői munkakörére vonatkozó pályázati kiírás
16) Hulladékgazdálkodási szállítóeszközök, valamint gépjárművek bérletére vonatkozó szerződések elfogadása
17) Javaslat “Göd város területén faállomány kezelésére vonatkozó keretszerződés” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására (zárt ülés)