Önkormányzat

Dátum szerint

1) Göd Város Önkormányzata által foglalkoztatott konyhai dolgozók álláshelyeinek Településellátó Szervezethez történő összevonása
2) Köztemetői díjmértékek felülvizsgálata
3) Javaslat a Gödi Sportegyesület 2022. évi támogatása harmadik negyedévi elszámolásának elfogadására
4) Gödi Sportegyesület támogatási kérelme
5) Javaslat Pest Megye Önkormányzata által nyújtott egyedi támogatásokkal kapcsolatban
6) Javaslat a normatív iskolai, óvodai, bölcsődei és felnőtt szociális étkeztetés költségvetési előirányzat átcsoportosítására
7) Felsőgödi posta újranyitásáról tájékoztató és a 2023. januártól működtetési költségeiről döntés
8) Helyi rendeletek hatályon kívül helyezése
9) Javaslat Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. évi munkatervének elfogadására
10) Javaslat a „Göd Város Önkormányzata és a Polgármesteri Hivatal részére vagyonbiztosítási, felelősségbiztosítási és gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások beszerzése” tárgyú beszerzési eljárás lezárására
11) Adóztatásról szóló jegyzői beszámoló
12) Elővásárlási jog gyakorlása a Göd, belterület 6605, 6606 és külterület 05/20 és 05/25 hrsz.-ú ingatlanok tekintetében (Dunamenti TSZ területek)
13) Javaslat forgalomrendezési felülvizsgálat alapján, a táblázás költségeinek biztosítására
14) Javaslat a „Göd 353 hrsz. Feneketlen-tó déli partfal rézsűstabilizálás” tárgyú beszerzési eljárás lezárására
15) Javaslat a „Göd Város Önkormányzata részére integrált településfejlesztési stratégia (ITS) készítése” tárgyú beszerzési eljárás lezárására
16) Javaslat az Ady Klub akadálymentesítésével kapcsolatban
17) Javaslat átjárási szolgalom megállapítása tárgyában előterjesztett keresettől való elálláshoz történő hozzájárulásra és perköltség iránti igény fenntartására
18) Tájékoztatás az ATID Kft. megkereséséről
19) Kérelem ipari, és ivóvíz-távvezeték, valamit szennyvíz-nyomóvezeték vízjogi létesítési engedélyezéshez tulajdonosi hozzájárulás iránt
20) A Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője részére irodahelyiség biztosítása
21) Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás kiadásával kapcsolatban (zárt ülés)
22) Tájékoztatás a villamosenergia közbeszerzés közvilágítási részével, valamint a közvilágítási hálózati felmérés felülvizsgálatával kapcsolatban (zárt ülés)
23) Javaslat közbeszerzési eljárások lezárására (zárt ülés)
24) EKR-es beszerzési eljárások lezárására (zárt ülés)