Önkormányzat

Dátum szerint

1) A gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása
2) A 2020. évben elvégzett belső ellenőrzésről szóló Éves ellenőrzési jelentés jóváhagyása
3) Javaslat a Településellátó Szervezet gazdasági igazgatóhelyettesi pozíciójára kiírt pályázat eredménytelenségének megállapítására és új pályázat kiírására
4) Közmeghallgatás helyszínének és napirendjének meghatározása
5) Duna út felújítása – lakossági kérések támogatása, lakossági fórum szervezése
6) Pesti út fejlesztési koncepciójának elfogadása
7) A Göd belterület 6958/37 hrsz.-ú ingatlan megvásárlása
8) Bákonyi és Somogyi Ügyvédi Irodával kötött megbízási szerződés meghosszabbítása
9) 391/2021. (VI.28.) képviselő-testületi határozat határidő módosítása
10) Samsung-gyár körüli zajvédelmi intézkedés
11) Javaslat a Göd külterület 010 hrsz.-ú út elnevezésére, valamint a 23/2019. (II. 14.) Ök. határozat módosítására
12) Tájékoztató a Göd belterület 4750/9/A/10 hrsz.-ú garázs (2132 Göd, Rózsa utca 33.) hasznosításáról
13) Göd város klímastratégiájának elfogadása
14) Döntés támogatási kérelem elbírálásáról
15) Göd város környezeti állapotának bemutatása 2021
16) Nemeskéri-Kiss Miklós úti védőfásítás, tervezési koncepciók
17) Buszmegállók megújítása
18) Tényfeltáró bizottság a Településellátó Szervezet körüli ügyek feltárására
19) Javaslat a Samsung SDI Magyarország Zrt. által megépítendő játszótér helyszínének kiválasztására
20) Javaslat a Képviselő-testület által létrehozott bizottságok tagjainak, valamint tanácsnokok megválasztására; nem önkormányzati képviselő bizottsági tagok eskütétele
21) CORDYS PALACE Korlátolt Felelősségű Társaság vételi jog gyakorlása a Göd, 6322/6 és 6324/1 hrsz. alatti ingatlanokra
22) 2131 Göd, Névtelen tér 3867/2 hrsz alatti ingatlan értékesítésére vonatkozó árverési hirdetmény kiírása
23) Javaslat „Göd belterület 3255/4. hrsz alatti ingatlan (csónaktároló) bérbeadására vonatkozó pályázat” lezárására
24) Gaude Kórus teremhasználati kérelme
25) Településellátó Szervezet igazgatói pozíciójára érkezett pályázatok elbírálása (zárt ülés)
26) Javaslat a Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. végelszámolása kapcsán a Kft. feladatainak 2021. szeptembertől történő ellátására (zárt ülés)
27) Preventív tartásjavító és mozgásfejlesztő torna szolgáltatójának kiválasztása (zárt ülés)
28) Javaslat a „Csíz utca csapadékvíz elvezetés építési munkái” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárására és felhatalmazás szerződéskötésre (zárt ülés)