Önkormányzat

Dátum szerint

1) Javaslat a Vác Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2020. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
2) Javaslat Göd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosítására / Kiegészítés
3) 2021. évi igazgatási szünet elrendelésre vonatkozó javaslat
4) A Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2020. évi beszámolójának elfogadása
5) A Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. v. a. tartozásainak átvállalásáról szóló megállapodás elfogadása / Kiegészítés
6) Tényfeltáró bizottság a Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. körüli ügyek feltárására
7) Felhívás a törvényességi felhívásban foglaltak teljesítésére
8) Lakóövezet védelmi program – Nemeskéri úti zöldfal kialakítása
9) Pályázat kiírás a Településellátó Szervezet igazgatói pozíciójának betöltésére
10) „Göd belterület 3255/4. hrsz. alatti ingatlan (csónaktároló) bérbeadására vonatkozó pályázat” kiírása
11) Göd belterület 6322/6 hrsz. alatti ingatlan (Szervízépület) bérbeadása / Kiegészítés
12) Bekötő út (Samsung út) jogi helyzetének rendezése
13) Képviselő-testület 2021. évi munkatervének módosítása / Kiegészítés
14) Jegyzői beszámoló a Gödi Polgármesteri Hivatal 2020. évi tevékenységéről
15) Gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése 2020.
16) Óvodai csoportlétszám túllépésének engedélyezése
17) Az Önkormányzat perképviselete tulajdonjog megállapítása iránt indított perben (Veresegyház 6067/3 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozó jelzálogjog)
18) Döntés a támogatási kérelmek elbírálásáról
19) Javaslat a 2021. évi útépítés és útfelújítás tervezésére
20) Javaslat a 2021. évi közvilágítási hálózatfejlesztésre
21) Javaslat az AXIS Építésziroda Kft. által elkészített „Alsógödi csónakház építési engedélyezési terve” c. terv elfogadására
22) Javaslat a 281/2021. (V. 18.) Ök. határozat módosítására (kútgyűrű kihelyezése Délibáb utca, Hajnal utca)
23) Javaslat a „Forgalomtechnikai eszközök beszerzésére” tárgyú beszerzési eljárás lezárására és felhatalmazás szerződéskötésre
24) Javaslat a „Gravitációs szennyvízcsatorna építése Göd, Béke úti óvodában” tárgyú beszerzési eljárás lezárására és felhatalmazás szerződéskötésre
25) Javaslat a „Gödi Duna-part Nyaralóházak (1-11 faház) érintésvédelmi felülvizsgálata, javítások és cserék elvégzése” tárgyú beszerzési eljárás lezárására és felhatalmazás szerződéskötésre
26) Javaslat a Göd, Feneketlen-tó környékének forgalomszabályozására
27) Javaslat zsákutca jelző tábla kihelyezésére a Pesti út 95A/B/C lakásokhoz vezető útra
28) Alsógödi Csónakház településképi vélemény – Göd, Béke út 1. szám, 525 hrsz. alatti ingatlanon
29) Tájékoztatás a Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. végelszámolási folyamatának alakulásáról
30) Javaslat a Településellátó Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
31) Javaslat „Településképi és Várostervezési szolgáltatások beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindító dokumentumok jóváhagyására¬ (zárt ülés)
32) Javaslat a „Kaszálási feladatok ellátása 2021” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárására és felhatalmazás szerződéskötésre (zárt ülés)
33) Javaslat a „Csapadékvízelvezető rendszerek tisztítása Gödön” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárására és felhatalmazás szerződéskötésre (zárt ülés)
34) Javaslat „Göd Város Szolgálatáért Díj” kitüntető cím 2021. évi adományozására (zárt ülés)
35) Javaslat a „Gödi Polgárok Egészségért Díj” adományozására (zárt ülés)