Önkormányzat

Dátum szerint

1) Rendőrkapitányság vezetői kinevezés véleményezése
2) Göd Város Önkormányzata által foglakoztatott konyhai dolgozók létszámának vizsgálata
3) Javaslat egyedi támogatási kérelmek elbírálására
4) Lakossági kezdeményezés alapján történő közterületi térfigyelő kamerák létesítésének szabályairól szóló helyi rendelet megalkotása
5) A közterületi térfigyelő rendszerről szóló helyi rendelet módosítása
6) 2023. évre vonatkozó éves belső ellenőrzési terv jóváhagyása
7) Helyi adórendeletek módosítása
8) Javaslat a 2022. évre, valamint 2023. január hónapra vonatkozó igazgatási szünet Gödi Polgármesteri Hivatalban történő elrendeléséről szóló 2/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosítására
9) Erdőtelepítés miatti telekösszevonás
10) Pest Megye Önkormányzatához benyújtandó egyedi támogatási kérelmek
11) Ajánlat a Göd belterület 2052/23/A/2 hrsz. alatti ingatlan megvételére
12) Óriásplakát reklámhordozóra vonatkozó bérleti ajánlat jóváhagyása
13) Javaslat a Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság bizottsági tagjának (alelnökének) megválasztására, továbbá a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság bizottsági struktúrájának, személyi összetételének átalakítására
14) Javaslat a Gödi Körkép főszerkesztői munkakörére vonatkozó pályázat újra kiírására
15) Kincsem udvarház hasznosítása
16) Központi orvosi ügyeleti ellátáshoz fedezet biztosítása
17) Javaslat a 206/A hrsz.-ú ingatlan tetőtere egy részére vonatkozó bérleti szerződés módosítására
18) Javaslat a közvilágítási hálózat korszerűsítésével kapcsolatban
19) Javaslat a „Göd, Rákóczi Ferenc utca 52-54. sz. ingatlanok előtti áteresz cseréje” tárgyú beszerzési eljárás lezárására
20) Javaslat Pest Megye Önkormányzatával kötött támogatási szerződések módosítására
21) Döntés az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) készítésének megindításáról
22) Javaslat a „Göd, Duna-part Nyaralóházak engedélyezési tervek elkészítése, engedélyeztetése és kiviteli terv elkészítése beszerzés” tárgyú beszerzési eljárás lezárására (zárt ülés)
23) Javaslat a Szent István utcában forgalomszabályozásra és tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás kiadására (zárt ülés)
24) Javaslat a „Villamos energia beszerzése Gödön” tárgyú közbeszerzési eljárás (KEF-es intézményi részének) lezárására (zárt ülés)