Önkormányzat

Dátum szerint

1) Javaslat a Képviselő-testület által létrehozott Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság tagjainak megválasztására – nem képviselő bizottsági tagok eskütétele
2) Javaslat Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete új Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotására
3) Helyi környezetvédelmi rendelet módosítása
4) Tájékoztató az új 24 tantermes iskola építésének aktuális állásáról, a Göd 018/5, 018/51 és 018/56 hrsz.-ú ingatlanok telekalakítása és belterületbe vonása
5) Tájékoztató Göd, Nevelek szennyvízelvezetése című KEHOP-2.2.2-15-2020-00151 projekt aktuális állásáról
6) Tájékoztatás a felsőgödi csónakház helyzetéről
7) Tájékoztatás a 2021. évi adóbevételek alakulásáról
8) A 2020. évben elvégzett belső ellenőrzésről szóló Éves ellenőrzési jelentés jóváhagyása
9) A filmforgatási célú terület-bérbeadásról szóló 417/2021. (VI. 28.) önkormányzati határozat visszavonása
10) Döntés a Polgárőrségek 2021. évi támogatási kérelmének elbírálásról
11) Döntés a Nyelv és Tehetség Iskolai Alapítvány 2020. évi támogatásának felhasználásáról
12) Döntés a Lámpás ’92 Közhasznú Alapítvány támogatási kérelmének elbírálásáról
13) Göd belterület 6322/6 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés megkötése a Gödi Tanulókör egyesülettel / Kiegészítés
14) Területhasználati megállapodás a Kincsem Udvarház udvarára (Göd, belterület 2690/11 hrsz.)
15) Javaslat a Göd belterület 4750/9/A/10 hrsz-ú garázs (2132 Göd, Rózsa u. 33.) hasznosítására
16) Szándéknyilatkozat Dunamenti TSZ területeinek megvásárlására (Göd belterület 6605, 6606 és 1881/1 hrsz., külterület 05/14, 05/20 és 05/25 hrsz.)
17) A Váci Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület kérelme Göd belterület 1829/8 hrsz.-ú terület hasznosítására
18) Javaslat a Göd belterület 3867/2 hrsz.-ú terület hasznosítására
19) Javaslat elővásárlási jogról történő lemondásra a Göd belterület 3243/A/4, 3243/C/2 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanok (2132, Göd Regős utca 36.) vonatkozásában
20) A Neveleki Szomszédok Egyesület Göd belterület 8754 hrsz.-ú terület hasznosítására vonatkozó kérelme
21) Faegészségügyi állapotfelmérések készíttetése és aktualizálása
22) Nemeskéri parkerdő fenntartási, ápolási és megújítási feladatai 2021
23) Javaslat a Fontan Art Kft. által elkészített „Alapszolgáltatási Központ bővítése” c. engedélyezési terv elfogadására
24) Alapszolgáltatási Központ bővítése – 2131 Göd, Vasvári Pál utca 9. és 652 hrsz. – településképi vélemény
25) Javaslat forgalomszabályozásokra
26) Javaslat a Samsung SDI Magyarország Zrt. által megépítendő játszótér helyszínének kiválasztására
27) Javaslat a „Gödi Szivárvány Bölcsőde kerítéslábazat felújítása” (I. ütem) és a „Gödi Szivárvány Bölcsőde kerítésgyártás és beépítés” (II. ütem) tárgyú beszerzési eljárások indítására felhatalmazás
28) Javaslat „Közvilágítás aktív elemeinek karbantartása” tárgyú vállalkozási szerződés 1. számú módosításának elfogadására
29) Javaslat a „Játszótéri eszközök beszerzése” tárgyú beszerzési eljárás lezárására és felhatalmazás szerződéskötésre
30) Javaslat a Bozóky tér DNY-i térnegyedének I. ütem szerinti kiépítésére
31) Göd Városi Könyvtár – pótelőirányzat biztosítása könyvbeszerzéshez
32) Javaslat az intézmények szabad pénzmaradványának felhasználására
33) Tájékoztatás a Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. végelszámolásával kapcsolatban
34) Javaslat a Huzella Tivadar Tornacsarnok (Göd 358 hrsz.) épületével kapcsolatos jogi helyzet rendezésére
35) 2021. évi ügyvédi beszámolók Göd Város Önkormányzata és a Gödi Polgármesteri Hivatal peres ügyeiről (zárt ülés)
36) Helyi Építési Szabályzat módosítására vonatkozó döntés meghozatala (zárt ülés)
37) Javaslat a „Villamosenergia beszerzése Gödön 2022-2023” tárgyú közbeszerzési eljárást megindító dokumentumok jóváhagyására és a fedezet biztosítására (zárt ülés)
38) Javaslat a „Keretmegállapodás útépítési és felújítási munkákra” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárására és felhatalmazás szerződéskötésre (zárt ülés)
39) Javaslat a „Kincsem Óvoda eszközbeszerzés 2021” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárására és felhatalmazás szerződéskötésre
40) A „Fiatal Sasok” szervezet alapítójának kitűntetése (zárt ülés)
41) Pro Urbe díj adományozása – 2021 (zárt ülés)